Informacja - wybór oferty w sprawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 03/11/2013/SPO na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn. "Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie - strona zachodnia"


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn. "Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie – strona zachodnia" wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych "EKO-INWEST" S.A. z siedzibą przy ul. Lucjana Szenwalda 20 w Szczecinie. Po dokonaniu badania i oceny oferty, wybrano Wykonawcę zadania: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych "EKO-INWEST" S.A. z siedzibą przy ul. Lucjana Szenwalda 20 w Szczecinie.
Zawiadomienie

Kontakt


Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno - Wojciech Grzymkowski
602 797 297
Główna Księgowa - Teresa Senderska
664 944 564
Dyspozytor – Piotr Lijewski
696 956 474
Kontroler ruchu portowego - Operator Żurawia - Zbigniew Tyluś
664 944 565
Pracownik obsługi portu po godzinie 15:30-22:00 i w dni wolne
7:00-22:00
609 690 374

  Tel: 91 386 62 29
Fax: 91 387 26 19
E-mail: port@trzebiatow.pl
  Adres jednostki: ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno
Numer rachunku bankowego do wnoszenia opłat:
24 8566 1026 0305 3256 2002 0002
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Oddział w Trzebiatowie

Wpłaty gotówkowe na konto bez prowizji w Punkcie Obsługi Klienta
ul. Żeromskiego 5/2
72-330 Mrzeżyno
godz. otwarcia pon. - pt. 07:30 – 15:30