Informacja - wybór oferty w sprawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 03/11/2013/SPO na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn. "Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie - strona zachodnia"


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn. "Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie – strona zachodnia" wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych "EKO-INWEST" S.A. z siedzibą przy ul. Lucjana Szenwalda 20 w Szczecinie. Po dokonaniu badania i oceny oferty, wybrano Wykonawcę zadania: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych "EKO-INWEST" S.A. z siedzibą przy ul. Lucjana Szenwalda 20 w Szczecinie.
Zawiadomienie

Kontakt


Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno
602 797 297
Główna Księgowa - p.o dyrektora - Teresa Senderska
664 944 564
Kontroler ruchu portowego - Kamil Ostrowski
696 956 474
Operator Żurawia - Zbigniew Tyluś
664 944 565

  Tel: 91 386 62 29
Fax: 91 387 26 19
E-mail: port@trzebiatow.pl
  Adres jednostki: ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno
Numer rachunku bankowego do wnoszenia opłat:
24 8566 1026 0305 3256 2002 0002
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Oddział w Trzebiatowie

Wpłaty gotówkowe bez prowizji należy wpłacać w
Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie
ul. Rynek 18
72-320 Trzebiatów
godz. otwarcia pon. - pt. 08:00 - 16:00
dodatkowo wpłaty można dokonywać w Filii Urzędu Pocztowego w Mrzeżynie ul. Tysiąclecia 9
72 – 330 Mrzeżyno