Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn. "Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie - strona zachodnia"


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn. "Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie - strona zachodnia"
Ogłoszenie

Kontakt


Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno - Wojciech Grzymkowski
602 797 297
Główna Księgowa - Teresa Senderska
664 944 564
Dyspozytor – Piotr Lijewski
696 956 474
Kontroler ruchu portowego - Operator Żurawia - Zbigniew Tyluś
664 944 565

  Tel: 91 386 62 29
Fax: 91 387 26 19
E-mail: port@trzebiatow.pl
  Adres jednostki: ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno
Numer rachunku bankowego do wnoszenia opłat:
24 8566 1026 0305 3256 2002 0002
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Oddział w Trzebiatowie