Ważne informacje

Informujemy że zwolniło się jedno miejsce na prowadzenie działalności sezonowej z Nabrzeża Pasażerskiego Portu Mrzeżyno: miejsce F o długości 12 m (zgodnie  z załączoną mapką). W związku z czym Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno zaprasza do składania ofert na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Portu Mrzeżyno… Czytaj więcej »Informacja :Nabrzeże Pasażerskie Portu Mrzeżyno

ikona dla przeglądarki Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno

podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NR 4/2022  dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia Dokumenty do pobrania :

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:  Gmina Trzebiatów; REGON: 811684611, NIP: 857-19-22-079, w imieniu której działa: Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie, ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa przedmiotu zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera… Czytaj więcej »OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

W ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” zrealizowano projekt pod nazwą „Budowa kontenera sanitarnego na potrzeby publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Porcie Mrzeżyno” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Całkowita wartość… Czytaj więcej »Program Operacyjny “Rybactwo i Morze”

Informacja o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego na wyłonienie najemców Nabrzeża Pasażerskiego w Porcie Mrzeżyno. 1. Przedmiotem przetargu był  najem miejsca postojowego: A o długości 22 m,  oznaczonego literami A na mapie będącej załącznikiem do ogłoszenia przetargu, stanowiące części nieruchomości zlokalizowanych przy Nabrzeżu Pasażerskim, na działce nr.… Czytaj więcej »Informacja o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego na wyłonienie najemców Nabrzeża Pasażerskiego w Porcie Mrzeżyno.

Informacja o wyniku z I przetargu pisemnego nieograniczonego na najem nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na prowadzenie usług szaletowych (wc, natryski). 1. Przedmiotem przetargu była dzierżawa nieruchomości zabudowanej położona w Mrzeżynie, oznaczona jako część działki 3 obręb Mrzeżyno, o powierzchni 35 m2. W/w nieruchomość nie jest… Czytaj więcej »Informacja o wyniku z I przetargu pisemnego nieograniczonego na najem nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na prowadzenie usług szaletowych (wc, natryski).

P R Z E T A R G Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na najem następującej nieruchomości zabudowanej: NR  DZIAŁKI POW /m2/ POŁOŻENIE PRZEZNACZENIE   ROCZNY CZYNSZ WYWOŁAWCZY /zł netto/ WADIUM /zł/ + KAUCJA /zł/                                    część działki             3… Czytaj więcej »P R Z E T A R G

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynieogłasza przetarg na wyłonienie najemców Nabrzeża Pasażerskiego w Porcie Mrzeżyno 1.       Nazwa i adres Ogłaszającego Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie, ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno. Tel. +48 91 386 62 29, adres mailowy: port@trzebiatow.pl 2.       Przedmiot… Czytaj więcej »OGŁOSZENIE O PRZETARGU