Dotyczy najmu miejsc postojowych przy Nabrzeżu Postojowym na 2022r

Dyrektor Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NR 3/2022
dot. najmu miejsc postojowych przy Nabrzeżu Postojowym

DOKUMENTY DO POBRANIA:

U W A G A  !

  1. Wykaz ogłasza się na okres od 21.03.2022 do 18.04.2022 r. Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT, wg obowiązującej na dzień podpisania umowy stawki.