Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, najmu i użyczenia – sezon 2022r.

Dyrektor Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NR 1/2022  dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia

 dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia

Dokumenty do pobrania :

  1. Wykaz ogłasza się na okres od 21 lutego 2022 do 21 marca 2022 r.
  2. Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT, wg obowiązującej na dzień podpisania umowy stawki. Nie dotyczy to nieruchomości, które są zwolnione od tego podatku.