OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie, jednostka budżetowa Gminy Trzebiatów
z siedzibą ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia publicznego pt.:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
    z Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie”
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym.Ponadto, przedmiot zamówienia będzie realizowany na warunkach określonych we zworze umowy – załącznik nr 3.
  3. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym wraz ze wszystkimi załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.port.mrzezyno.pl oraz umieszczone
    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

PLIKI DO POBRANIA: