Plan gospodarowania odpadami ze statków – konsultacje

Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (Dz. U. poz. 1250) przedkłada do konsultacji Plan gospodarowania odpadami ze statków dla Portu Morskiego Mrzeżyno.

Wnioski, uwagi, zastrzeżenia prosimy kierować do dnia 2 listopada 2023 r. na:

  • adres Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno, 72-330 Mrzeżyno, ul. Portowa 6,
  • adres mailowy: port@trzebiatow.pl

Jednocześnie informujemy, że anonimowe uwagi nie będą rozpatrywane.

Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno

Edyta Matelska

Załączniki :