Program Operacyjny “Rybactwo i Morze”

W ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” zrealizowano projekt pod nazwą „Budowa kontenera sanitarnego na potrzeby publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Porcie Mrzeżyno” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Całkowita wartość zadania wyniosła 202 950,00 zł, z czego 76 048,00 zł stanowi kwotę dofinansowania.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował zakup i montaż kontenera sanitarnego WC oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Wykonawcą inwestycji była firma PPHU „EK-BUD” z Łabiszyna.