Przebudowa falochronów w Mrzeżynie

Urząd Morski w Szczecinie realizuje prace związane z przebudową falochronów w Mrzeżynie.🛠⚓⛴ Prace wykonuje PHU Hydrobud Adam Dzik z Ustronia Morskiego. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Obecnie trwają prace związane z przebudową Falochronu Wschodniego polegające na:- podniesieniu rzędnej nadbudowy oraz parapetu falochronu – remoncie-przebudowie oczepu żelbetowego (wraz z parapetem) – wykonaniem obustronnej palisady ze stalowej ścianki szczelnej na całej długości falochronu (po zewnętrznym obrysie), dowiązującej się do brusów ścianki szczelnej przewidzianego do przebudowy umocnienia brzegowego wschodniego;- wykonaniem narzutu kamiennego ochronnego wzdłuż całej długości falochronu od strony zewnętrznej;Zdjęcia Karol Krzyżanowski – Visit Mrzeżyno.