Rybołówstwo

Rybołówstwo – najważniejsze informacje

WEJŚCIE DO PORTU MRZEŻYNO

Wchodząc do Portu Mrzeżyno, należy trzymać się jak najbliżej zachodniego falochronu. Film obok przedstawia z lotu ptaka prawidłowe wejście do portu. Poniżej zamieszczamy link z batymetrią dna w główkach portu.

Plan portu

Cenniki

TARYFA OPŁAT NR 1 – STATKI RYBACKIE

Taryfa opłat nr 4 – Pozostałe opłaty związane z obsługą jednostek pływających i innych

Regulamin

Regulamin portu

cennik opłat portowych i zasady ich pobierania

Inne

WNIOSEK O WYDANIE PRZEPUSTKI RYBACKIEJ

Jak wpływać do portu