Taryfa opłat nr 1 – statki rybackie

1. Tabela opłat tonażowych dla statków rybackich

Długość jednostki
w metrach
Opłata jednorazowaOpłata miesięcznaOpłata Roczna
do 9 m3 EUR30 EUR90 EUR
9 – 12 m5 EUR50 EUR150 EUR
12 – 15 m7 EUR70 EUR210 EUR
15 – 18 m10 EUR100 EUR300 EUR
18 – 21 m14 EUR140 EUR420 EUR
powyżej 21 m21 EUR210 EUR630 EUR
  • Opłata w EUR ( według kursu euro na dzień wystawienia faktury)
  • Dla statków rybackich stale stacjonujących w porcie nalicza się opłatę roczną.

2. Tabela opłat przystaniowych dla statków rybackich

Wysokość opłat dla kutrów rybackich, których Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno wyznaczył stałe miejsca postojowe, z oznaką MRZ,
stale bazujących w Porcie Mrzeżyno oraz dla pozostałych statków rybackich.

Długość całkowita
jednostki w metrach
Jednostki rybackie
z portem macierzystym
Mrzeżyno (MRZ)
Opłata kwartalna
Pozostałe jednostki rybackie
opłata dobowa
Pozostałe jednostki rybackie
opłata miesięczna
Pozostałe jednostki rybackie
opłata kwartalna
do 12 m200 PLN30 PLN150 PLN300 PLN
powyżej 12 m350 PLN40 PLN200 PLN400 PLN