ZAPYTANIE OFERTOWE

Mrzeżyno, dnia 22.09.2021

ZARZĄD PORTU MORSKIEGO MRZEŻYNO

UL. PORTOWA 6,

72-330 MRZEŻYNO

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/9/21

„Wykonanie badań okresowych instalacji elektrycznej na terenie Portu Morskiego Mrzeżyno “

1. Przedmiot zamówienia

Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno ul. Portowa 72–330 zaprasza do złożenia oferty: na wykonanie badań okresowych instalacji elektrycznej na terenie Portu Morskiego.

2. Zakres zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie corocznego przeglądu instalacji elektrycznej:

– badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia (840 punktów)

– badanie rezystancji izolacji obwodów i urządzeń (130 punktów) Powyższy przegląd należy przeprowadzić w budynkach ZPM Mrzeżyno.

Dokument do pobrania: