Zapytanie ofertowe

Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie, jednostka budżetowa Gminy Trzebiatów
z siedzibą ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym pn.:

“Budowa budynku zaplecza sanitarno-technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu w porcie Mrzeżyno, ul. Rybacka, nr obrębu ewidencyjnego 1, nr działki ewidencyjnej 387/3”
prace projektowo-przygotowawcze.

w ramach operacji pn.: „Poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy w Porcie Rybackim Mrzeżyno polegającej na poprawie warunków bezpieczeństwa lub higieny prac”.

PLIKI DO POBRANIA: