BEZPIECZNA WODA 2021

Pokaz ratownictwa wodnego w Porcie w Mrzeżynie, 17 Lipca w godzinach 11.00 – 13.00.

( parking zachód )