Dyrektor Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NR 4/2022

 dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia

Dokumenty do pobrania :