P R Z E T A R G

Na Prowadzenie usług szaletowych (WC, natryski)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 4.06.2021 r. O GODZ. 12:00

W biurze (II piętro) Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno, ul. Portowa 6 w Mrzeżynie

Dokumenty do pobrania :

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Dyrektor Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie informuje, iż w dniu  4 czerwca 2021 roku w Mrzeżynie został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości z przeznaczeniem na  prowadzenie usług szaletowych (WC, natryski).

§ 1

Przedmiotem przetargu był najem nieruchomości zabudowanej o powierzchni 35 m2, na części działki nr 3, obręb Mrzeżyno, w celu prowadzenia usług szaletowych (WC, natryski).

§ 2

Komisja przetargowa dopuściła do uczestnictwa w przetargu 2 uczestników.

Osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

§ 3

Cena wywoławcza nieruchomości – 1 008,00zł netto

Cena osiągnięta w przetargu – 1 400,00 zł netto

Dyrektor Zarządu Portu Mrzeżyno

Edyta Matelska

Dokument do pobrania :