ZAPYTANIE OFERTOWE

ZARZĄD PORTU MORSKIEGO MRZEŻYNO W MRZEŻYNIE                   

—————————————————————————————

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZARZĄD PORTU MORSKIEGO MRZEŻYNO W MRZEŻYNIE                   

zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym

Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Organizacja systemu płatnego parkowania w porcie Mrzeżyno (strona wschodnia i zachodnia portu) – dostawa, montaż, instalacja.”

Dokumenty do pobrania :

Protokół z rozstrzygnięcia Zamówienia Publicznego