Jachting

Jachting najważniejsze informacje

WEJŚCIE DO PORTU MRZEŻYNO

Wchodząc do Portu Mrzeżyno, należy trzymać się jak najbliżej zachodniego falochronu. Film obok przedstawia z lotu ptaka prawidłowe wejście do portu. Poniżej zamieszczamy link z batymetrią dna w główkach portu.

Plan portu

Cenniki

Taryfa opłat portowych nr 2 – jednostki rekreacyjne i sportowe

Taryfa opłat nr 4 – Pozostałe opłaty związane z obsługą jednostek pływających i innych

Regulamin

Regulamin portu

cennik opłat portowych i zasady ich pobierania

Inne

WNIOSEK O SLIPOWANIE

DEKLARACJA POSTOJU

Jak wpływać do portu

Jachty i statki, które można spotkać w naszym porcie.