Aktualności

Pokazujemy aktualne pomiary batymetryczne Portu Morskiego Mrzeżyno z dnia 06.06.2023r. Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno. Dokument do pobrania :

Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (Dz. U. poz. 1250) przedkłada do konsultacji Plan gospodarowania odpadami ze statków dla Portu Morskiego Mrzeżyno. Wnioski, uwagi, zastrzeżenia prosimy… Czytaj więcej »Plan gospodarowania odpadami ze statków – konsultacje

Dysponujemy lokalem do wynajęcia z przeznaczeniem na biuro w siedzibie Zarządu Portu Morskiego w Mrzeżynie. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń biurowych, kuchni i łazienki. Zainteresowanych prosimy o kontakt. e-mail : port@trzebiatow.pl tel.: 602 797 297

Informacja o zbędnych/zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno z dnia 17.05.2023 r. Działając na podstawie § 5 załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2009 Dyrektora Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno z dnia 30.06.2009r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania majątkiem, zasad odpowiedzialności oraz likwidacji… Czytaj więcej »Informacja o zbędnych/zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno z dnia 17.05.2023 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 18.04.2023 r.Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynieogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na wyłonienie najemców Nabrzeża Pasażerskiego w Porcie Mrzeżyno 1.       Nazwa i adres Ogłaszającego Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie, ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno. Tel. +48 91 386 62… Czytaj więcej »OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 18.04.2023 r. Nabrzeże Pasażerskie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 30.03.2023 r.Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynieogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na wyłonienie najemców Nabrzeża Pasażerskiego w Porcie Mrzeżyno ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 30.03.2023 r.Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynieogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na… Czytaj więcej »OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 30.03.2023 r. Najem Nabrzeża Pasażerskiego w Porcie Mrzeżyno

Dyrektor Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NR 2/2023  dot. dzierżawy gruntów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, bez możliwości ustawiania obiektów tymczasowych Załączniki do pobrania :

Dyrektor Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NR 1/2023  dot. najmu miejsc postojowych przy Nabrzeżu Pasażerskim   Do pobrania :

W związku z ostrzeżeniem 3 stopnia – bardzo silny wiatr  w godzinach popołudniowych i nocnych z piątku na sobotę ( 17.02.23r – 18.02.23r) proszę o zabezpieczenie obszaru swojej działalności na terenie Portu Mrzeżyno. Sprawdzenie sprzętu oraz zabezpieczenie obsady osobowej jeżeli wystąpi taka konieczność .  W… Czytaj więcej »Bardzo silny wiatr !

ikona dla przeglądarki Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno

Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NR 1/2023  dot. najmu lokalu Dokument do pobrania :