Wykaz nr 1/2024 dot. najmu miejsc postojowych przy Nabrzeżu Pasażerskim

Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NR 1/2024

 dot. najmu miejsc postojowych przy Nabrzeżu Pasażerskim

Dokumenty do pobrania :