Port

ikona dla przeglądarki Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno

Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NR 1/2023  dot. najmu lokalu Dokument do pobrania :

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Zamawiający:  Gmina Trzebiatów; REGON: 811684611, NIP: 857-19-22-079, w imieniu której działa: Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie, ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa przedmiotu zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie” Szczegółowy… Czytaj więcej »ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Zapytanie ofertowe

Mrzeżyno, dnia 7.09.2022 r. Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno                                 ul. Portowa 6, 72-330  Mrzeżyno                                                   ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 1/9/22 W związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę usług. Zamawiający:… Czytaj więcej »ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/9/22

Ogłoszenie o pracy

Ogłoszenie o naborze NA WOLNE STANOWISKO PRACY na podstawie art. 11-13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                            (Dz.U. z 2022 r. poz. 530)           DYREKTOR ZARZĄDU PORTU MORSKIEGO MRZEŻYNO ogłasza V nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny księgowy w Zarządzie Portu… Czytaj więcej »OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Ogłoszenie o pracy

Mrzeżyno, dnia 29.08.2022 Informacja o unieważnieniu konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny księgowy w Zarządzie Portu Morskiego Mrzeżyno, 72-330 Mrzeżyno, ul. Portowa 6 Konkurs ogłoszony dnia 26.08.2022, zostaje unieważniony z powodów formalnych. Nabór unieważnia się przed rozpoczęciem złożenia ofert. Dyrektor zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno… Czytaj więcej »Informacja o unieważnieniu konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o pracy

Ogłoszenie o naborze NA WOLNE STANOWISKO PRACY na podstawie art. 11-13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                            (Dz.U. z 2022 r. poz. 530)           DYREKTOR ZARZĄDU PORTU MORSKIEGO MRZEŻYNO ogłasza II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny księgowy w Zarządzie Portu… Czytaj więcej »OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Ogłoszenie o pracy

Ogłoszenie o naborze NA WOLNE STANOWISKO PRACY na podstawie art. 11-13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                            (Dz.U. z 2022 r. poz. 530)           DYREKTOR ZARZĄDU PORTU MORSKIEGO MRZEŻYNO ogłasza II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny księgowy w Zarządzie Portu… Czytaj więcej »OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Mrzeżyno, dnia 22.06.2022 r. Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie Odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na czas oznaczony do 3 lat na najem nabrzeża z betonowym pomostem pływającym stanowiącym własność Gminy Trzebiatów z przeznaczeniem na  cumowanie jednostek pływających.             Powodem odwołania przetargu są kwestie… Czytaj więcej »Informacja o odwołaniu przetargu.

Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na czas oznaczony do 3 lat na najem nabrzeża z betonowym pomostem pływającym stanowiącym własność Gminy Trzebiatów z przeznaczeniem na cumowanie jednostek pływających. Dokumenty do pobrania :

Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na czas oznaczony do 3 miesięcy na najem następującej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Trzebiatów z przeznaczeniem na zakwaterowanie związane z obsługą transportu wodnego, żeglugi pasażerskiej i sportów wodnych. Dokument do pobrania :