Port

Dyrektor Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NR 2/2024  dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia Dokument do pobrania :

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 5.03.2024 r.Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynieogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na wyłonienie najemców Nabrzeża Pasażerskiego w Porcie Mrzeżyno 1.       Nazwa i adres Ogłaszającego Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie, ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno. Tel. +48 91 386 62… Czytaj więcej »OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 5.03.2024 r.

Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NR 1/2024  dot. najmu miejsc postojowych przy Nabrzeżu Pasażerskim Dokumenty do pobrania :

                                        OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM                         Zamawiający:  Gmina Trzebiatów; REGON: 811684611, NIP: 857-19-22-079, w imieniu której działa: Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie, ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno Opis przedmiotu zamówienia   Nazwa przedmiotu zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w… Czytaj więcej »OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Relacja z LXI Walnego Zebrania Miast i Gmin Morskich 2023. Do poczytania! W numerze m.in. relacja z LXI Walnego Zebrania Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich z naszym udziałem. Zapraszamy do lektury.:

Pokazujemy aktualne pomiary batymetryczne Portu Morskiego Mrzeżyno z dnia 06.06.2023r. Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno. Dokument do pobrania :

Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (Dz. U. poz. 1250) przedkłada do konsultacji Plan gospodarowania odpadami ze statków dla Portu Morskiego Mrzeżyno. Wnioski, uwagi, zastrzeżenia prosimy… Czytaj więcej »Plan gospodarowania odpadami ze statków – konsultacje

Dysponujemy lokalem do wynajęcia z przeznaczeniem na biuro w siedzibie Zarządu Portu Morskiego w Mrzeżynie. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń biurowych, kuchni i łazienki. Zainteresowanych prosimy o kontakt. e-mail : port@trzebiatow.pl tel.: 602 797 297

Informacja o zbędnych/zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno z dnia 17.05.2023 r. Działając na podstawie § 5 załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2009 Dyrektora Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno z dnia 30.06.2009r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania majątkiem, zasad odpowiedzialności oraz likwidacji… Czytaj więcej »Informacja o zbędnych/zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno z dnia 17.05.2023 r.