Taryfa opłat portowych nr 2 – jednostki rekreacyjne i sportowe

Długość jednostki
w metrach
DobaMiesiącsezon niski
Opłata za okres XI – IV
do 5,5 m25 PLN350 PLN1050 PLN
5,5 – 8 m30 PLN400 PLN1200 PLN
8 – 10 m40 PLN450 PLN1400 PLN
10 – 13 m50 PLN600 PLN2000 PLN
13 – 15 m60 PLN750 PLN2700 PLN
15 – 20 m70 PLN900 PLN3000 PLN
Powyżej 20 m80 PLN950 PLN3500 PLN
  1. Powyższa tabela przedstawia opłaty przystaniowe dla jednostek jednokadłubowych.
  2. Opłata przystaniowa nie obejmuje opłat za korzystanie z toalet oraz pryszniców.
  3. Opłata przystaniowa nie obejmuje dostępu do mediów.
  4. Obowiązuje opłata za śmieci, zgodnie z tabelą:
DOBA2,00ZŁ    /OSOBA
MIESIĄC40,00ZŁ  /OSOBA
6 MIESIĘCY250,00ZŁ/OSOBA
12 MIESIĘCY500,00ZŁ/OSOBA

WARUNKI PROMOCJI:

  1. Najemcy, których jednostki pływające mają wpisany w dokumencie rejestracyjnym Mrzeżyno jako port macierzysty, mają prawo do 10% zniżki za postój tych jednostek w basenie portowym i na placu zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku aneksu do umowy zniżkę nalicza się za każdy miesiąc następujący po miesiącu, w którym okazano dokumenty do niej uprawniające.*
  2. Dla właścicieli jednostek stacjonujących w Porcie Morskim Mrzeżyno, których ilość jednostek pływających przekracza ilość 5 sztuk, przysługuje dodatkowa 10% zniżka na wymienione w pkt. 1 usługi. Zniżka nie obowiązuje klubów, stowarzyszeń itp. organizacji.*
  3. W przypadku całorocznego stacjonowania jednostki pływającej na terenie Portu Morskiego Mrzeżyno, obowiązuje dodatkowa zniżka w wysokości 5% na usługi wymienione w pkt. 1, w przypadku wniesienia opłaty za 12 miesięcy z góry.*
  4. W/w zniżki naliczone są sposobem degresywnym.

* nie dotyczy kutrów rybackich i jednostek komercyjnych