Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 18.04.2023 r.Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynieogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na wyłonienie najemców Nabrzeża Pasażerskiego w Porcie Mrzeżyno 1.       Nazwa i adres Ogłaszającego Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie, ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno. Tel. +48 91 386 62… Czytaj więcej »OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 18.04.2023 r. Nabrzeże Pasażerskie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 30.03.2023 r.Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynieogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na wyłonienie najemców Nabrzeża Pasażerskiego w Porcie Mrzeżyno ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 30.03.2023 r.Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynieogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na… Czytaj więcej »OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 30.03.2023 r. Najem Nabrzeża Pasażerskiego w Porcie Mrzeżyno

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Zamawiający:  Gmina Trzebiatów; REGON: 811684611, NIP: 857-19-22-079, w imieniu której działa: Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie, ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa przedmiotu zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie” Szczegółowy… Czytaj więcej »ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Mrzeżyno, dnia 22.06.2022 r. Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie Odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na czas oznaczony do 3 lat na najem nabrzeża z betonowym pomostem pływającym stanowiącym własność Gminy Trzebiatów z przeznaczeniem na  cumowanie jednostek pływających.             Powodem odwołania przetargu są kwestie… Czytaj więcej »Informacja o odwołaniu przetargu.

Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na czas oznaczony do 3 lat na najem nabrzeża z betonowym pomostem pływającym stanowiącym własność Gminy Trzebiatów z przeznaczeniem na cumowanie jednostek pływających. Dokumenty do pobrania :

Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na czas oznaczony do 3 miesięcy na najem następującej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Trzebiatów z przeznaczeniem na zakwaterowanie związane z obsługą transportu wodnego, żeglugi pasażerskiej i sportów wodnych. Dokument do pobrania :

Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na czas oznaczony do 3 miesięcy na najem następującej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Trzebiatów z przeznaczeniem na zakwaterowanie związane z obsługą transportu wodnego, żeglugi pasażerskiej i sportów wodnych. Dokumenty do pobrania :

Informacja o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego na wyłonienie najemców Nabrzeża Pasażerskiego w Porcie Mrzeżyno. 1. Przedmiotem przetargu był  najem miejsca postojowego: A o długości 22 m,  oznaczonego literami A na mapie będącej załącznikiem do ogłoszenia przetargu, stanowiące części nieruchomości zlokalizowanych przy Nabrzeżu Pasażerskim, na działce nr.… Czytaj więcej »Informacja o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego na wyłonienie najemców Nabrzeża Pasażerskiego w Porcie Mrzeżyno.

Informacja o wyniku z I przetargu pisemnego nieograniczonego na najem nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na prowadzenie usług szaletowych (wc, natryski). 1. Przedmiotem przetargu była dzierżawa nieruchomości zabudowanej położona w Mrzeżynie, oznaczona jako część działki 3 obręb Mrzeżyno, o powierzchni 35 m2. W/w nieruchomość nie jest… Czytaj więcej »Informacja o wyniku z I przetargu pisemnego nieograniczonego na najem nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na prowadzenie usług szaletowych (wc, natryski).

P R Z E T A R G Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na najem następującej nieruchomości zabudowanej: NR  DZIAŁKI POW /m2/ POŁOŻENIE PRZEZNACZENIE   ROCZNY CZYNSZ WYWOŁAWCZY /zł netto/ WADIUM /zł/ + KAUCJA /zł/                                    część działki             3… Czytaj więcej »P R Z E T A R G