Przetargi

Informacja o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego na wyłonienie najemców Nabrzeża Pasażerskiego w Porcie Mrzeżyno. 1. Przedmiotem przetargu był  najem miejsca postojowego: A o długości 22 m,  oznaczonego literami A na mapie będącej załącznikiem do ogłoszenia przetargu, stanowiące części nieruchomości zlokalizowanych przy Nabrzeżu Pasażerskim, na działce nr.… Czytaj więcej »Informacja o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego na wyłonienie najemców Nabrzeża Pasażerskiego w Porcie Mrzeżyno.

Informacja o wyniku z I przetargu pisemnego nieograniczonego na najem nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na prowadzenie usług szaletowych (wc, natryski). 1. Przedmiotem przetargu była dzierżawa nieruchomości zabudowanej położona w Mrzeżynie, oznaczona jako część działki 3 obręb Mrzeżyno, o powierzchni 35 m2. W/w nieruchomość nie jest… Czytaj więcej »Informacja o wyniku z I przetargu pisemnego nieograniczonego na najem nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na prowadzenie usług szaletowych (wc, natryski).

P R Z E T A R G Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na najem następującej nieruchomości zabudowanej: NR  DZIAŁKI POW /m2/ POŁOŻENIE PRZEZNACZENIE   ROCZNY CZYNSZ WYWOŁAWCZY /zł netto/ WADIUM /zł/ + KAUCJA /zł/                                    część działki             3… Czytaj więcej »P R Z E T A R G

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynieogłasza przetarg na wyłonienie najemców Nabrzeża Pasażerskiego w Porcie Mrzeżyno 1.       Nazwa i adres Ogłaszającego Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie, ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno. Tel. +48 91 386 62 29, adres mailowy: port@trzebiatow.pl 2.       Przedmiot… Czytaj więcej »OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Mrzeżyno, dnia 25.08.2021 r. Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno                                 ul. Portowa 6, 72-330  Mrzeżyno                                                   ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 1/8/21 W związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę usług. Zamawiający:… Czytaj więcej »ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZETARG-TRYB PODSTAWOWY na podstawie Art. 275 Pkt. 1 Ustawy PZP „Budowa kontenera sanitarnego na potrzeby publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Porcie Mrzeżyno” Dokumenty do pobrania : Dokumentacja projektowa i załączniki do pobrania :

Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości niezabudowanej: część działki – NUMER DZIAŁKI : 172 . Dokumenty do pobrania : INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Dyrektor Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie informuje, iż w dniu 10.06.2021 został… Czytaj więcej »PRZETARG