Informacja o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego na wyłonienie najemców Nabrzeża Pasażerskiego w Porcie Mrzeżyno.

Informacja o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego na wyłonienie najemców Nabrzeża Pasażerskiego w Porcie Mrzeżyno.

1. Przedmiotem przetargu był  najem miejsca postojowego:

A o długości 22 m,  oznaczonego literami A na mapie będącej załącznikiem do ogłoszenia przetargu, stanowiące części nieruchomości zlokalizowanych przy Nabrzeżu Pasażerskim, na działce nr. 51/6, w celu prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na świadczeniu usług pasażerskiej żeglugi redowej;

B i C każde o długości 9 m, oznaczone literą B i C na mapie będącej załącznikiem do ogłoszenia o przetargu, stanowiące część nieruchomości zlokalizowanej przy Nabrzeżu Pasażerskim, na działce nr. 51/6, w celu prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na świadczeniu usług pasażerskiej żeglugi redowej;

D, E, F, każde o długości 12 m, oznaczone literą D, E, F, na mapie będącej załącznikiem do ogłoszenia o przetargu, stanowiące część nieruchomości zlokalizowanej przy Nabrzeżu Pasażerskim, na działce nr. 51/6, w celu prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na świadczeniu usług pasażerskiej żeglugi redowej;

G, o długości 24 m, oznaczonego literami G na mapie będącej załącznikiem do ogłoszenia o przetargu, stanowiące części nieruchomości zlokalizowanych przy Nabrzeżu Pasażerskim, na działce nr. 51/6 i 51/3, w celu prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na świadczeniu usług pasażerskiej żeglugi redowej.

Okres dzierżawy na czas określony  od 01.05.2022 do 30.09.2022r.

2. W wyznaczonym terminie wpłynęło 12 ofert.

Komisja przetargowa dopuściła do uczestnictwa w przetargu 12 uczestników, którzy złożyli pisemną ofertę i wpłacili wadium w określonej wysokości (500,00 zł) w wyznaczonym terminie. Osób niedopuszczonych do przetargu 0.

3. W wyniku przetargu ustalono jako najemcę:

  • miejsca A:

KASIEŃKA II, czynsz w wysokości: 31 110,00zł netto / słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto dziesięć złotych/.

  • miejsca B:

RODEOBALTIC.PL, czynsz w wysokości: 16 600,00zł netto / słownie: szesnaście tysięcy sześćset  złotych/.

  • miejsca C:

MARY- M, czynsz w wysokości: 11 600,00zł netto / słownie: jedenaście tysięcy sześćset złotych/.

  • miejsca D:

SEA RIB, czynsz w wysokości: 11 110,00zł netto / słownie: jedenaście tysięcy sto dziesięć złotych/.

  • miejsca E:

MARY-M-2, czynsz w wysokości: 8 200,00 zł netto / słownie: osiem tysięcy dwieście złotych/.

  • miejsca F:

JACOBOAT, czynsz w wysokości: 7 500,00 zł netto / słownie: siedem tysięcy pięćset złotych/.

  • miejsca G:

SABA, czynsz w wysokości: 10 110,00zł netto / słownie: dziesięć tysięcy sto dziesięć złotych/.