Deklaracja dostępności

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://port.mrzezyno.pl/
  • Data publikacji strony internetowej: 01/12/2020
  • Oświadczenie sporządzono dnia: 01/12/2020
 2. Deklaracja sporządzona została podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 3. Stronę https://port.mrzezyno.pl/ zaprojektowano tak, by był możliwy dostęp do niej jak najszerszej grupy użytkowników, bez względu na używaną technologię, oprogramowanie lub niepełnosprawności.
 4. Strona internetowa jest w części zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu pewnych niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
  • część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie jest dostępna cyfrowo,
  • nie wszystkie grafiki i zdjęcia posiadają opisy alternatywne oraz tytuły,
  • na stronie mogą znaleźć się elementy o małym kontraście,
  • brak mapy serwisu.
 5. Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
 6. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.
 7. Serwis jest wyposażony w rozwiązania ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, takie jak zmiana wielkości czcionki i kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
 8. Serwis został zbudowany w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
 9. Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 10. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub wnioskiem o udostępnienie materiałów strony niedostępnych cyfrowo, prosimy o kontakt z pracownikiem dyżurującym Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno, pod numerem telefonu +48 91 386 62 29 lub mailowo: port@trzebiatow.pl
 11. Każda osoba ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnych cyfrowo dokumentów lub opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 12. Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno zrealizuje żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, ZPM Mrzeżyno niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, może on zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 13. W przypadku, gdy ZPM Mrzeżyno odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Rzecznika Praw Obywatelskich.