Dyrektor Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie – wykaz NR 2/2023

Dyrektor Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NR 2/2023

 dot. dzierżawy gruntów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, bez możliwości ustawiania obiektów tymczasowych

Załączniki do pobrania :