Zaproszenie do składania ofert


Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno zaprasza do składania ofert na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie portu Mrzeżyno w sezonie letnim 2018r. w zakresie obsługi ruchu pasażerskiego oraz prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej (np. parki zabaw dla dzieci).

Oferty na prowadzenie działalności handlowej nie będą brane pod uwagę.

Oferty prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 02.02.2018r. w siedzibie Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno.

Wybrane podmioty, których działalność najlepiej pasuje do charakteru portu rybacko - turystycznego zostaną zaproszone do negocjacji w sprawie podpisania umowy.

Informacja

Na zaproszenie do składania ofert wpłynęły:
1. W zakresie obsługi ruchu pasażerskiego oferty złożyli armatorzy jednostek:
- m/y PASAT II
- m/y BACALAO
- m/y RODEOBALTIC.PL
- m/y MARY M
- m/y Rena 6

2. W zakresie usług rozrywkowych:
- Firma Usług Rozrywkowych “RODEO”

3. W zakresie innych usług:
- Usługi Fotograficzne Danuta Sielicka
- Firma FLOTA S.C

Kontakt


Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno
602 797 297
Główna Księgowa - p.o dyrektora - Teresa Senderska
664 944 564
Kontroler ruchu portowego - Kamil Ostrowski
696 956 474
Operator Żurawia - Zbigniew Tyluś
664 944 565

  Tel: 91 386 62 29
Fax: 91 387 26 19
E-mail: port@trzebiatow.pl
  Adres jednostki: ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno
Numer rachunku bankowego do wnoszenia opłat:
24 8566 1026 0305 3256 2002 0002
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Oddział w Trzebiatowie

Wpłaty gotówkowe bez prowizji należy wpłacać w
Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie
ul. Rynek 18
72-320 Trzebiatów
godz. otwarcia pon. - pt. 08:00 - 16:00
dodatkowo wpłaty można dokonywać w Filii Urzędu Pocztowego w Mrzeżynie ul. Tysiąclecia 9
72 – 330 Mrzeżyno