Dotyczy najmu miejsc postojowych przy Nabrzeżu Pasażerskim 2022r.

Dyrektor Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NR 2/2022

 dot. najmu miejsc postojowych przy Nabrzeżu Pasażerskim

Dokumenty do pobrania :

  1. Wykaz ogłasza się na okres od 21 lutego 2022 do 21 marca 2022 r.
  2. Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT, wg obowiązującej na dzień podpisania umowy stawki.