Informacja o zbędnych/zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno z dnia 17.05.2023 r.

Informacja o zbędnych/zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno z dnia 17.05.2023 r.

Działając na podstawie § 5 załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2009 Dyrektora Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno z dnia 30.06.2009r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania majątkiem, zasad odpowiedzialności oraz likwidacji środków trwałych w Zarządzie Portu Morskiego Mrzeżyno, ZPMM informuje, iż posiada zużyte/zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego  o wartości rynkowej poniżej 10 000,00 zł. z przeznaczeniem do:

1) Sprzedaży innym jednostkom lub osobom fizycznym.

Wykaz składników stanowi załącznik nr 1 do powyższej informacji.

Osoby zainteresowane, proszone są o składanie wniosków w terminie do dnia

7.06.2023 r. w budynku ZPMM lub przesłanie na adres: ZPMM, ul. Portowa 6,

72-330 Mrzeżyno.

Informacje szczegółowe można uzyskać w Biurze ZPMM lub telefonicznie pod nr telefonu: 91 3866229.

Załącznik nr 1

WYKAZ ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZPMM:

  1. WÓZEK JEZDNIOWY PODNOŚNIKOWY Z MECHANICZNYM NEPĘDEM PODNOSZENIA PROWADZONY

TYP: SWA 120

PRODUCENT: BT

NR SERYJNY: 6280187/2013

ROK PRODUKCJI: 2013

UDŹWIG: 1.2 T

OPIS: WARTOŚC WÓZKA OKRESLA SIĘ NA 8 100,00 ZŁ NETTO. STAN PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH BARDZO DOBRY, STAN OGÓLNY DOBRY. Wózek został przetestowany na innym pakiecie akumulatorów i jest 100% sprawny. Stopień wykorzystania resursu kilka procent. Rodzaj pracy i dobre warunki przechowywania wózka, nie wpłynęły na jego wygląd i sprawność. Jedynym mankamentem jest pakiet wymiennych akumulatorów, które straciły na pojemności ze względu na długie przerwy w użytkowaniu oraz wiek baterii przekraczający 10 lat od daty produkcji. Stan baterii w danym momencie nie jest znany, sugeruje się wymianę pakietu na nowy.

Dokumenty do pobrania :