PRZETARG

Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości niezabudowanej:

część działki – NUMER DZIAŁKI : 172 .

Dokumenty do pobrania :

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Dyrektor Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie informuje, iż w dniu 10.06.2021 został przeprowadzony  I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w porcie Mrzeżyno

§ 1

Przedmiotem dzierżawy  była nieruchomość niezabudowana położona w porcie Mrzeżyno oznaczona jako cześć działki nr 172 obręb Mrzeżyno 1, o powierzchni 564 m2.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i jest przeznaczona zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka opisana jest symbolem UP4- teren zabudowy usług portowych, teren usług towarzyszących funkcji portu i przystani, lokalizacji ogródków gastronomicznych lub ogrodów zimowych.

§ 2

Komisja przetargowa dopuściła do uczestnictwa w przetargu 1 uczestnika.

Osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

§ 3

Cena wywoławcza nieruchomości – 60 348,00 zł netto rocznie

Cena osiągnięta w przetargu – 62 348,00 zł netto rocznie

Dyrektor Zarządu Portu Mrzeżyno

Edyta Matelska

Dokument do pobrania :