ZAPYTANIE OFERTOWE

Mrzeżyno, dnia 25.08.2021 r.

Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno                                

ul. Portowa 6, 72-330  Mrzeżyno                                                  

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 1/8/21

W związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę usług.

Zamawiający:

Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno

Zaprasza do złożenia ofert na zadanie:

„Wykonanie okresowej kontroli rocznej i przydatności do użytkowania budynków i budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno”

Dokumenty do pobrania :